Miskolci Telekis Diákokért Alapítvány

2022. október 17-én bejegyzésre került, így sikeresen elindúlt az új alapítványunk.

Az alapítvány célja:

A Telekis diákok életkörülményeinek javítása, esélyegyenlőség megteremtése.

A kollégium tagjainak támogatása (ösztöndíjak, pályázatok, kurzusok, konferenciák, ismeretterjesztő kurzusok, egyéb rendezvények, tanulmányutak szervezése, kiadványok támogatása).

Minden olyan tevékenység támogatása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a MPSK Teleki Tehetséggondozó Tagkollégium neve és szakmai presztízse ismertté és elismertebbé váljon.

Az alapítvány tevékenysége:

A kollégiumban lakó diákok életkörülményeinek javítása, anyagi támogatása. A szociálisan rászoruló diákok anyagi támogatása. Tanulmányi versenyek-, ismeretterjesztő foglalkozások-, sportrendezvények szervezése, támogatása, az ezekhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs tevékenységek támogatása. Az ifjúsági ügyek felkarolása, ennek érdekében ifjúsági rendezvények, tanfolyamok, oktatások szervezése, anyagi támogatása.

Az alapítvány számla száma:

Takarék bank 50463701-10004919

Elf Bar, bűnmegelőzési tájékoztató

Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztálya a
Magyarországon nemrégen megjelent, a fiatalok egészségét súlyosan
veszélyeztető Elf Bar jelenség felszámolása érdekében
bűnmegelőzési feladatokat határozott meg a Rendőrség területi
szervei számára.

A fiatalkorúak egészségének védelme rendkívül fontos ügy, és
mivel az Elf Bar illegális árusítása a tanév kezdetével ismét
fellendülhet, ezért a közös, határozott fellépés elengedhetetlen
a gyermekek védelme érdekében.

Ennek keretében célunk a gyors és hatékony reagálás, a szülők, a
pedagógusok és a gyermekek mihamarabbi felvilágosítása, ezért az
ORFK tájékoztató anyagokat állított össze.

A tájékoztató itt érhető el:

ELF Bar tájékoztató
Szülőknek és pedagógusoknak

Amit tudnod kell az Elf Bar-ról
Tájékoztató diákoknak

Elf Bar PPT

Zsiga László kollégánk Miniszter Elismerő Oklevele és Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitűntetéseket vehetett át…

Zsiga László kollégánk, 2022. június 10-én a Miskolci Tankerületi Központ átadó ünnepsége keretében, átvehette a Miniszter Elismerő Oklevele és Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitűntetéseket, amelyekhez az Intézmény, kollégák, diákok nevében ezúton is gratulálunk!

Zsiga László Miskolci Petőfi Sándor Kollégium Teleki Tehetséggondozó Tagkollégiumának nevelőtanára több évtizedes lelkiismeretes pedagógiai munkájának párhuzamában létrehozta az Abaúj kapujaként is emlegetett Szikszón, saját kertmúzeumát. Pedagógusként hamar felismerte, hogy a kertmúzeum pedagógiai, didaktikai célt is szolgál. A gyűjtemény magyar népi anyagi kultúrát megidéző darabjai, így a Teleki Tehetséggondozó Tagkollégium időszakos kiállítási helyévé is vált, több éven keresztül. Az időszakos kiállítások szervezése, bevonta a kollégium életébe a Hermann Ottó Múzeum muzeológusait, múzeumbarátokat és a helyi iparművészeket. A kertmúzeum hatalmas gyűjteményéből rendezett tematikus, időszakos kiállítások, így közvetlen a diákok lokális identitástudatát gazdagították/gazdagítják. A kollégisták honismereti tudása a Cserehát és a Hernád völgye vonatkozásában, több esetben is kézálfoghatóvá válhatott, Zsiga László Pro Urbe-Szikszó Városért díjjal kitűntetett pedagógusunk gyűjtőszenvedélyének köszönhetően.

GYERE HOZZÁNK AZ AJTP-BE!

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében esélyt teremtünk tehetséges gyerekeknek, akik olyan középiskolákban, kollégiumokban tanulhatnak, nevelődnek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

AMIT NÁLUNK KAPHATSZ:

  • ösztöndíj
  • 5 éves képzés
  • alapos felkészülés
  • egyéni fejlesztés
  • élményteli hétvégék
  • izgalmas kirándulások

és még sok más…

ÉRDEKLŐDNI:

FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM

+36 46/508 459

www.ffg.hu

Miskolci Petőfi Sándor Kollégium
TELEKI TEHETSÉGGONDOZÓ TAGKOLLÉGIUMA

+36 46/507 225

www.teleki-miskolc.edu.hu